fbpx

ปัจจัยที่มีผลกระทบกับผลการดำเนินงานของระบบเทรด

          ปัจจัยที่ส่งผลกระทบกับระบบเทรดนั้นมีอยู่หลายประการ ในการทดสอบระบบเทรดจะต้องคำนึงถึงปัจจัยดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบโดยตรงต่อประสิทธิภาพของระบบ  ผู้พัฒนาหลายท่านอาจสงสัยว่าทำไมผลตอบแทนจากการทดสอบระบบกับผลตอบแทนเมื่อใช้ระบบจริงถึงได้แตกต่างกัน ซึ่งสาเหตุที่ทำให้ผลตอบแทนของระบบระหว่างการทดสอบและการใช้จริงมีความแตกต่างกันมีด้วยกันหลายปัจจัย ปัจจัยที่ยกมาในบทความนี้จะกล่าวถึงเรื่อง Trend bias ซึ่งในหัวข้อที่กล่าวมาอาจเคยอธิบายไปบ้างแล้ว ก็ถือว่าเป็นการทบทวนอีกครั้งหนึ่งแล้วกันครับ

          ขอเริ่มต้นด้วย Trend bias หรือ Market’s long/short bias ในเวลาทดสอบ (back testing) เราควรเลือกข้อมูลในอดีตที่ความคลอบคลุมทุกสภาวะตลาด ทั้งตลาดขาขึ้น(Uptrend)  ตลาดขาลง(Downtrend) และตลาดที่ราคาวิ่งในกรอบ(Sideway)  แต่ถ้าข้อมูลราคาส่วนใหญ่ในหลักทรัพย์ที่สนใจไม่ได้มีความหลากหลายของสภาวะตลาดจะมีวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างไร

          ยกตัวอย่างเช่น ทองคำ ซึ่งเป็นขาขึ้นในช่วงก่อนปี 2011 ดังนั้นเมื่อนักพัฒนาระบบเทรดใช้ข้อมูลไปทดสอบเพื่อทำระบบเทรด จะทำให้ได้ระบบที่มีทำให้ระบบมีการซื้อ ( Buy ) มากกว่าการขาย ( Sell )

กราฟแสดงราคาทองคำ ก่อนปี 2011 รายเดือนจะพบว่าส่วนใหญ่เป็นเทรนขาขึ้น แหล่งที่มา www.tradingview.com

          แต่พอช่วงหลังจากปี 2011 ทองคำมีการผันผวนสูง และตั้งแต่ช่วงกลางปี 2012 ทองคำเป็นขาลง ส่งผลให้ไม่สามารถทำกำไรได้เหมือนเดิม ซึ่งสามารถแก้ไขได้โดยใช้  2 วิธีหลักๆ คือ

  1. พยายามทดสอบระบบแยกกันระหว่าง เทรดฝั่งขายอย่างเดียว ( Sell only ) หรือเทรดฝั่งซื้ออย่างเดียว (Buy only ) แล้วนำเข้ามารวมกับระบบเทรดหลัก จากตัวอย่างข้างต้นทองคำก่อนปี 2011 ในสภาวะที่เป็นขาขึ้น ฉะนั้นควรหาระบบที่เทรดฝั่งขายอย่างเดียว ( Sell only ) แล้วนำมาใช้ร่วมกับระบบหลักเพื่อรองรับช่วงตลาดที่อาจมีการเปลี่ยนแนวโน้ม
  2. เมื่อเราอยู่ในตลาดตลอดเวลา เราก็จะอยู่กับ Trend bias 100% ดังนั้นพยายามหาระบบที่ไม่ถือ position ตลอดเวลา เพื่อลดผลกระทบของ Trend bias ลง เนื่องจากเราไม่ทราบได้เลยว่าในอนาคตตลาดจะเปลี่ยนแนวโน้มเมื่อใด แต่ก็สามารถรู้ได้จากสัญญาณบางอย่างนอกเหนือจากการใช้ Indicator ซึ่งขึ้นอยู่กับนิยามของผู้ลงทุนแต่ละท่าน การเปลี่ยนแนวโน้มของตลาดเราสามารถทราบได้จากประสิทธิภาพของระบบที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น เดิมอาจทำกำไรได้ต่อมาทำกำไรได้ลดลง หรือระบบเกิด Max Drawdown ก็เป็นอีกสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด และย้ำเตือนถึงผู้พัฒนาระบบในการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

เปิดบัญชี TFEX กับ ClassicAusiris

พร้อมรับสิทธิพิเศษทันที !!

Pin It on Pinterest