fbpx

ราคาทองมาแรงรับปีจอ

หากจะกล่าวถึงสินค้า Commodities เรามักจะนึกถึงทองคำ สินทรัพย์ที่คนไทยซื้อให้กันในประเพณีที่สำคัญอย่าง ปีใหม่ งานแต่งงาน หรืออาจเป็นนักลงทุนในทองคำ ซึ่งปีจอนี้ราคาทองคำปรับขึ้นไปถึง $34 ขึ้นแตะ $1,337

ตารางสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับราคาทองคำ

โดยจะเห็นได้ว่าการที่ราคาทองคำปรับขึ้นได้มากกว่า 2% มาจาก Us dollar แตะ 90 จุด หรือลงไปมากกว่า 1.5% นับเป็นจุดต่ำสุดในรอบ 3 ปี ซึ่งการอ่อนดังกล่าวเป็นผลรับจากการที่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯชะลอตัว อย่าง CPI ที่ชะลอแตะ 0.1% จากเดิม 0.4% และยอดค้าปลีกลงแตะ 0.4% เดิม 0.9%

ทั้งนี้ยังมีปัจจัยบวกจากความกังวลของเศรษฐกิจบราซิล เพราะสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถืออย่างสแตนดาร์ด แอนด์ พัวร์ (S&P) ประกาศลดอันดับความน่าเชื่อถือพันธบัตรระยะยาวสกุลเงินต่างประเทศและสกุลเงินเรียลของบราซิล ลงสู่ระดับ BB- จากระดับ BB หลังให้เหตุผลว่า บราซิลมีความล่าช้าในการใช้มาตรการการคลังเพื่อสร้างสมดุลด้านบัญชีและฟื้นฟูสถานะการคลัง และ ECB พร้อมจะลดวงเงินในโครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ซึ่งมีมูลค่า 2.55 ล้านล้านยูโร โดยจะถอนตัวจากการใช้นโยบายผ่อนคลายทางการเงินตอนที่ยังมีโอกาส

ส่วนปัจจัยสุดท้ายที่ทำให้ราคาทองคำปรับขึ้นเพราะมีความกังวลจากรายงานของดีลอยท์ บริษัทตรวจสอบบัญชีระดับโลก ที่กล่าวหากอังกฤษเดินหน้าแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) ด้วยกระบวนการที่ไม่ละมุนละม่อม อาจส่งกระทบต่อแรงงาน 14,000 – 42,500 ตำแหน่งในอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์เยอรมนี ซึ่งทำให้เยอรมนีเสียหายคิดเป็นมูลค่า 3.8 พันล้านยูโร (4.6 พันล้านดอลลาร์) ในปี 2562

Pin It on Pinterest