fbpx

เข้าสู่วันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้ นักลงทุนอาจใช้เวลาไปกับการพักผ่อนหลังจากสู้รบปรบมือกับ SET อย่างเหน็ดเหนื่อยมาตลอดทั้งสัปดาห์ แต่อย่าลืมนะครับเราก็ต้องสู้กับตลาดในสัปดาห์ต่อไป วันนี้เราจึงนำสาระดีๆ เบาๆสบายๆเหมาะสำหรับวันหยุด นั่นคือเรื่องของ ศัพท์การลงทุนที่คุณต้องรู้ ก่อนที่จะเข้ามาซื้อขายในตลาด TFEX บางคำเราอาจจะเคยได้ยิน แต่เราไม่รู้จริงๆว่า เอ๊ะ…คำๆนี้มันคืออะไร มันหมายความว่ายังไง…วันนี้เราจะพาคุณมาเรียนรู้ศัพท์เบื้องต้นในการลงทุน TFEX ให้เข้าใจมากขึ้น เพราะสินค้าในตลาด TFEX สามารถป้องกันความเสี่ยงจาก SET ได้นะ

  • Futures Exchange หรือ ตลาดฟิวเจอร์ส เป็นศูนย์กลางในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างเป็นทางการ ได้แก่ Thailand Futures tExchange หรือ TFEX ซึ่งเป็นตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของประเทศไทยนั่นเอง

  • Broker หมายถึง บริษัทสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ ทำหน้าที่เป็นนายหน้าในการส่งคำสั่งซื้อขายให้ผู้ลงทุน

  • Clearing House หรือ สำนักหักบัญชี คือ หน่วยงานที่มีหน้าที่เป็นศูนย์กลางการชำระราคาการซื้อขายใน TFEX

  • Market Maker หรือ ผู้ดูแลสภาพคล่อง ทำหน้าที่ส่งคำสั่งเสนอซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อให้เกิดสภาพคล่องในตลาด

  • Derivatives หรือ ตราสารอนุพันธ์ หมายถึง สัญญาที่มูลค่าขึ้นอยู่กับมูลค่าของสินค้าอ้างอิง (Underlying Assets)
  • Futures หรือ สัญญาฟิวเจอร์ส หมายถึง สัญญาที่คู่สัญญาตกลงราคากันในปัจจุบัน เพื่อที่จะส่งมอบสินทรัพย์อ้างอิงและชำระราคาในอนาคต โดยคู่สัญญามีภาระผูกพันที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญา เช่น SET50 Index Futures, Single Stock Futures และ Gold Futures
  • Options หรือ ออปชั่น หมายถึง สัญญาที่ผู้ขายออปชั่นให้สิทธิแก่ผู้ซื้อออปชั่น ในการซื้อหรือขายสินทรัพย์อ้างอิงในอนาคต ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา เช่น SET50 Index Options
  • Margin หรือ เงินประกัน หมายถึง เงินที่คุณต้องวางไว้กับ Clearing House หรือ Broker หากต้องการเปิดสถานะซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์ส และหลังจากปิดสถานะและรับรู้กำไรขาดทุนแล้ว Clearing House หรือ Broker จะคืนเงินวางมาร์จิ้นให้นักลงทุน และ Margin ยังแบ่งออกเป็น…

  • Initial Margin หรือ เงินประกันขั้นต้น หมายถึง เงินประกันที่ Clearing House หรือ Broker กำหนดขึ้นเพื่อให้นักลงทุนต้องวางเงินเป็นหลักประกันว่าผู้ซื้อและผู้ขายจะไม่บิดพลิ้วจากการปฏิบัติตามภาระผูกพันของสัญญา
  • Maintenance Margin หรือ เงินประกันขั้นต่ำ หมายถึง ยอดคงเหลือขั้นต่ำของเงินประกันที่ต้องคงไว้ในพอร์ทของนักลงทุน

แล้วจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าเงินประกันต่ำกว่า Maintenance Margin…

– อย่างแรก ก็คือ นักลงทุนจะไม่สามารถเปิดสถานะสัญญาใหม่ได้ และจะถูกเรียกเงินวางประกันเพิ่ม (Margin Call) เป็นจำนวนที่ทำให้เงินในพอร์ทกลับมาเท่ากับเงินประกันขั้นต้น (Initial Margin) ภายในวันทำการถัดไป หรือ T+1

แต่ถ้านักลงทุนไม่นำเงินมาวางภายในเวลาที่กำหนด หรือ T+1 ทาง Broker จะบังคับให้นักลงทุนปิดสถานะสัญญาฟิวเจอร์ในวันทำการถัดไป หรือ T+2

มาถึงตรงนี้หลายท่านก็พอจะทราบเกี่ยวกับศัพท์สำคัญ หรือคำที่มักได้ยินบ่อยแต่ไม่รู้ว่าหมายถึงอะไร ในวงการของการลงทุนกันแล้ว ส่วนวันเสาร์หน้า เราก็มีศัพท์น่ารู้ ก่อนลงทุน TFEX มาให้ท่านนักลงทุนได้อ่านกันสบายๆ รับวันหยุดด้วยสาระดีๆ แต่จะเป็นคำว่าอะไรนั้น ต้องติดตามพวกเรา CAF ในวันเสาร์ถัดไป สำหรับวันนี้ขอให้นักลงทุนทุกท่านรักษาสุขภาพ พักผ่อนอย่างเต็มที่ และกลับมาพบกันอีกครั้งในเสาร์หน้า…สวัสดีครับ

เปิดบัญชี TFEX กับ ClassicAusiris

พร้อมรับสิทธิพิเศษทันที !!

Pin It on Pinterest