fbpx

     ปกตินักลงทุนหน้าใหม่เข้ามาศึกษาหรือเทรด Option มักจะได้รับการแนะนำให้เทรด Long Options โดยจะมีสโลแกนสวยหรูว่ากำไรไม่จำกัดแต่ขาดทุนจำกัด แต่จะไม่ค่อยได้รับรู้ถึงข้อเสียของมันเท่าไหร่ในตอนแรกและนักลงทุนจะไปรับรู้ข้อเสียเมื่อได้ลองเข้าเทรดแล้ว ข้อเสียของด้าน Long Options คือ ความผันผวนของราคากับระยะเวลาในการถือ ถ้าความผันผวนของราคาต่ำค่า Premium ของ Options ก็ไม่ค่อยวิ่งซ้ำร้ายอาจจะลดลงตามระยะเวลาถือposition ยิ่งถือนานค่า Time Value ของ Options ก็ยิ่งลดลง

     วันนี้เลยจะมาแนะนำกลยุทธการเทรดที่ช่วยบรรเทาข้อเสียของการเทรด Long Options อย่างเดียวบ้าง ด้วยกลยุทธ Long Spread option มี 2 แบบ

1. Long call spread  จะเป็นกลยุทธที่มองทิศทางราคาของสินค้าอ้างอิงว่าจะขึ้น  ประกอบไปด้วย

  • Long call (strike price A)

  • Short call (strike price B)

  • Strike price A < strike price B

     ถ้ามุมมองของเราคิดว่าราคา Set50 จะขึ้นแล้วใช้กลยุทธนี้ ถ้าขึ้นจริงเราจะได้กำไรมาส่วนนึง แต่ถ้ามันไม่ขึ้นตามที่เราคิดหรือราคาลดลง เราจะจำกัดความเสี่ยงหรือการขาดทุนที่น้อยกว่าเราเทรด Long call อย่างเดียว

2. Long put spread  จะเป็นกลยุทธที่มองทิศทางราคาของสินค้าอ้างอิงว่าจะลง

  • Long put (strike price A)

  • Short put (strike price B)

  • Strike price A > strike price B

     ถ้ามุมมองของเราคิดว่าราคา Set50 จะลงแล้วใช้กลยุทธนี้ ถ้าลงจริงเราจะได้กำไรมาส่วนนึง แต่ถ้ามันไม่ลงตามที่เราคิดหรือราคากลับเพิ่มขึ้น เราจะจำกัดความเสี่ยงหรือการขาดทุนที่น้อยกว่าเราเทรด Long Put อย่างเดียว

     ข้อดีของกลยุทธ Long spread คือ ขาดทุนจำกัดเหมือนเดิมแต่ลดผลขาดทุนจากการที่ราคาสินค้าอ้างอิงมีความผันผวนต่ำหรือผิดทางได้ และยังมีผลกำไรเมื่อราคาสินค้าอ้างอิงวิ่งถูกทางตามที่นักลงทุนคาดหวัง แต่ก็แลกมาด้วยการจำกัดผลกำไรให้เหลือส่วนนึง

Option เป็นเครื่องมือในการลงทุนที่มีความหลากหลายและสามารถปรับใช้ได้หลายแบบหลายวิธี ถ้านักลงทุนรู้จักใช้จะสร้างความได้เปรียบในการลงทุนให้อย่างมาก

เปิดบัญชี TFEX กับ CAF วันนี้

พร้อมรับสิทธิพิเศษทันที !!

Pin It on Pinterest