fbpx
ใช้ความผันผวนสร้างสรรกลยุทธ์
เรื่องของความผันผวน ฟังแล้วอาจดูน่ากลัว แต่เป็นสิ่งหอมหวานของเทรดเดอร์ ที่คอยเวลา หาโอกาส ใช้อัตราทดเพื่อสร้างกลยุทธ์เพิ่มผลตอบแทน โดยเฉพาะในตลาดอนุพันธ์ เทรดเดอร์สามารถสร้างกลยุทธ์ที่หลากหลายไม่ว่าจะเก็งกำไรในทิศทางของสินทรัพย์อ้างอิง ขึ้นหรือลง หรือจะซื้อขายบนค่าความผันผวน โดยไม่จำเป็นต้องสนใจเรื่องทิศทางของสินทรัพย์อ้างอิงก็ได้

Pin It on Pinterest