fbpx

2. การลงทุนนั้นต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน

          ความจริงจังในการโฟกัสเป้าหมาย ต้องจริงจังหนักแน่นและมีการโฟกัสกับเป้าหมายเพียงเป้าหมายเดียวหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ไม่ทำหลายๆอย่างพร้อมกัน อย่างเช่น หากตั้งใจจะทำกำไรจากตลาด TFEX ก็สนใจและศึกษาหาความรู้จากตลาด TFEX เพียงอย่างเดียว ไม่วอกแวกไปสนใจเรื่องอื่น
          เคล็ดลับการตั้งเป้าหมายของคุณกอล์ฟคือ เขียนเป้าหมายใส่กระดาษตัวใหญ่ๆไว้ แล้วแปะไว้ในที่ๆเรามองเห็น ระบบการทำงานของสมองจะสั่งการให้เรารับรู้เฉพาะเรื่องที่เป็นเป้าหมายของเราได้

Pin It on Pinterest