3. จะเทรด SET50 Index Futures ต้องเตรียมเงิน Margin

Margin ก็คือเงินที่ผู้ลงทุนต้องวางไว้เพื่อเป็นหลักประกัน ซึ่งMarginนั่นจะแบ่งเป็น 3 อย่างคือ

  1. Initial Margin (IM) หลักประกันขั้นต้นที่เราต้องวางไว้
  2. Maintenance Margin (MM) หรือหลักประกันรักษาสภาพ มีมูลค่าเป็น 70% ของ Initial Margin เมื่อระดับเงินในบัญชีต่ำกว่าระดับ Maintenance Margin ผู้ลงทุนจะต้องเพิ่มเงินในบัญชี ให้กลับสู่ระดับ Initial Margin

Force Margin (FM) มีมูลค่าเป็น 30% ของ Initial Margin เมื่อระดับเงินในบัญชีต่ำกว่าระดับ Force Margin ผู้ลงทุนจะต้องเพิ่มเงินในบัญชี ให้กลับสู่ระดับ Initial Margin แต่ถ้าหากไม่เพิ่มเงินจะถูกบังคับปิดสถานะ

Pin It on Pinterest