4. ไม่ต้องใช้เงินจำนวนมากก็สามารถลงทุนใน SET50 Index Futures ได้

          สินค้าแต่ละชนิดก็จะมีการวางเงิน Margin หรือเงินลงทุนต่างกันไป ในส่วนของ SET50 Index Futures ก็จะมีอัตราการวางเงิน Margin ดังต่อไปนี้

          เช่น Initial Margin หรือจำนวนเงินที่เราต้องลงทุนของ SET50 Index Futures เท่ากับ 11,970 บาท และ เมื่อ Maintenance Margin ต่ำกว่า 8,379 บาท เราจะต้อง เติมเงินเข้าไปในบัญชีให้เท่ากับ Initial Margin หรือ 11,970บาท

Pin It on Pinterest