fbpx

3. การเก็งกำไรทองจะขึ้นในอนาคต

และก็มาถึงส่วนสำคัญที่สุด นั่นก็คือการเก็งกำไร การเก็งกำไรของอนุพันธ์หรือฟิวเจอร์สนั้นต่างจากหุ้นตรงที่ว่า ในเรื่องของหุ้น เรารอให้ราคาหุ้นตกเพื่อซื้อหุ้นราคาถูก และคาดว่าราคาจะขึ้น เพื่อขายทิ้งและรับส่วนต่างเป็นกำไร

แต่ Futures นั้นไม่ว่าทิศทางของสินทรัพย์อ้างอิง (Underlying Assets) จะเป็นอย่างไร ถ้าหากคาดการณ์ได้ถูกต้อง เราจะสามารถทำกำไรได้ พูดแค่นี้ก็อาจจะงง เลยขอยกตัวอย่างแบบง่ายๆ ดังนี้

ถ้าคิดว่าราคาทองจะขึ้นในอนาคต แสดงว่า ถ้าเราซื้อตอนนี้ เราจะได้ของถูกและขายได้ในราคาแพงในอนาคต ดังนั้นเราจึงทำการเปิดสถานะซื้อ (open long) และเมื่อราคาขึ้นจึงทำการปิดสถานะการซื้อด้วยการขาย (short close) ตามตัวอย่างในรูป

Pin It on Pinterest