fbpx

3. การเก็งกำไรทองจะขึ้นในอนาคต

และก็มาถึงส่วนสำคัญที่สุด นั่นก็คือการเก็งกำไร การเก็งกำไรของอนุพันธ์หรือฟิวเจอร์สนั้นต่างจากหุ้นตรงที่ว่า ในเรื่องของหุ้น เรารอให้ราคาหุ้นตกเพื่อซื้อหุ้นราคาถูก และคาดว่าราคาจะขึ้น เพื่อขายทิ้งและรับส่วนต่างเป็นกำไร

แต่ Futures นั้นไม่ว่าทิศทางของสินทรัพย์อ้างอิง (Underlying Assets) จะเป็นอย่างไร ถ้าหากคาดการณ์ได้ถูกต้อง เราจะสามารถทำกำไรได้ พูดแค่นี้ก็อาจจะงง เลยขอยกตัวอย่างแบบง่ายๆ ดังนี้

ถ้าคิดว่าราคาทองจะขึ้นในอนาคต แสดงว่า ถ้าเราซื้อตอนนี้ เราจะได้ของถูกและขายได้ในราคาแพงในอนาคต ดังนั้นเราจึงทำการเปิดสถานะซื้อ (open long) และเมื่อราคาขึ้นจึงทำการปิดสถานะการซื้อด้วยการขาย (short close) ตามตัวอย่างในรูป