บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมาของบริษัท

ประวัติความเป็นมาของบริษัท

    การก่อตั้งบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด (CAF) มาจากการควบรวมกิจการกัน ระหว่าง บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส และบริษัท ออสสิริส ฟิวเจอร์ส เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจนายหน้าค้าตราสารอนุพันธ์ โดยมีเป้าหมายจะขึ้นเป็นบริษัทนายหน้าค้าตราสารอนุพันธ์ที่ครองส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดเป็นอันดับหนึ่ง เพื่อสร้างความแตกต่าง เน้นเจาะใจลูกค้า มุ่งเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการลงทุน และทีมวิจัยที่ครอบคลุมสินค้าใน TFEX
    สำหรับการควบรวมกิจการครั้งนี้ ถือเป็นการขยายทีมงานที่จะสร้างประโยชน์ต่อลูกค้าเป็นสำคัญ เพราะทีมงานที่เข้ามารวมกันมีความเชี่ยวชาญเฉพาะในแต่ละตัวสินค้าในตลาดอนุพันธ์แตกต่างกันไป ทำให้ CAF สามารถจัดกลุ่มการให้บริการที่เรียกว่า TFEX Specialist เพื่อให้บริการสินค้าอนุพันธ์แต่ละตัวที่ตอบโจทย์ และตรงความต้องการลูกค้ามากขึ้น

คุณ ณัฐฑี จุฑาวรากุล
คุณ ณัฐฑี จุฑาวรากุล กรรมการบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด กล่าวว่า ลูกค้าคือผู้ที่จะได้รับประโยชน์โดยตรงภายหลังจากการควบรวมครั้งนี้สำหรับ ตัวอย่างเช่น ด้านระบบการซื้อขาย ลูกค้าจะมีทางเลือกที่เพิ่มมากขึ้นในการใช้งานระบบการซื้อขาย และความพร้อมในด้านบริการสนับสนุนนอกจากนี้ยังมีสินค้าทางเลือกที่สามารถตอบโจทย์นักลงทุนในตลาดอนุพันธ์ อย่างระบบ Quant by CAF นอกจากนี้ ยังมีทีมวิจัยที่สามารถให้คำแนะนำ และสร้างกลยุทธ์ด้านการลงทุนที่หลากหลายขึ้น ส่วนแผนธุรกิจในระยะต่อไป บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด หรือ CAF มีเป้าหมายจะยกระดับตัวเองขึ้นเป็นแถวหน้าในตลาดอนุพันธ์ และก้าวสู่ตลาดหุ้นในระยะต่อไป
คุณ บุญเลิศ สิริภัทรวณิช
คุณ บุญเลิศ สิริภัทรวณิช กรรมการบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด กล่าวว่า ดีลนี้ถือเป็นส่วนผสมทางธุรกิจที่ลงตัว ด้วยความเหมือนที่แตกต่างทางธุรกิจของทั้งสองบริษัททำให้ส่งเสริมกันอย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ ด้วยประสบการณ์ของเจ้าของธุรกิจที่เติบโตมาในธุรกิจค้าทองเหมือนกัน จึงมีความเข้าใจแนวทางในการดำเนินธุรกิจ และมีวัฒนธรรมการบริหารที่เน้นการให้เกียรติที่คล้ายคลึงกัน ขณะที่การให้บริการลูกค้าของทั้งสองบริษัทฯ ก็มีความโดดเด่นเฉพาะตัว จึงทำให้การควบรวมกันในครั้งนี้เกิดพลวัตใหม่ นี่ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการก้าวย่างเข้าสู่ตลาดทุนอย่างยั่งยืน โดยเราเชื่อว่า การให้บริการแบบครบวงจรจะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในยุคนี้ได้