การก่อตั้ง บริษัท คลาสสิก ออสสิริส ฟิวเจอร์ส จำกัด หรือ (CAF) มาจากการควบรวมกิจการกัน ระหว่าง บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส และ บริษัท ออสสิริส ฟิวเจอร์ส เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจนายหน้าค้าตราสารอนุพันธ์ โดยมีเป้าหมายจะขึ้นเป็นบริษัทนายหน้าค้าตราสารอนุพันธ์ที่ครองส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดเป็นอันดับหนึ่ง เพื่อสร้างความแตกต่าง เน้นเจาะใจลูกค้า มุ่งเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการลงทุน และทีมวิจัยที่ครอบคลุมสินค้าใน TFEX
สำหรับการควบรวมกิจการครั้งนี้ ถือเป็นการขยายทีมงานที่จะสร้างประโยชน์ต่อลูกค้าเป็นสำคัญ เพราะทีมงานที่เข้ามารวมกันมีความเชี่ยวชาญเฉพาะในแต่ละตัวสินค้าในตลาดอนุพันธ์แตกต่างกันไป ทำให้ CAF สามารถจัดกลุ่มการให้บริการที่เรียกว่า TFEX Specialist เพื่อให้บริการสินค้าอนุพันธ์แต่ละตัวที่ตอบโจทย์และตรงความต้องการลูกค้ามากขึ้น
CAF ตั้งเป้าจะเป็นอันหนึ่งของโบรกเกอร์ตราสารอนุพันธ์ ด้วยมาร์เก็ตแชร์เพิ่มขึ้นจากเดิม โดยเน้นสร้างความแตกต่างในการให้บริการ 3 ด้าน
ให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้า
การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการของผู้ลงทุน
การให้กลยุทธ์การลงทุนผ่านทีมงานวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการวิเคราะห์เชิงลึกต่อสินค้าแต่ละประเภทในตลาดอนุพันธ์ ภายใต้ชื่อ TFEX Specialist
คุณ ณัฐฑี จุฑาวรากุล กรรมการบริษัท คลาสสิก ออสสิริส ฟิวเจอร์ส จำกัด กล่าวว่า ลูกค้า คือ ผู้ที่จะได้รับประโยชน์โดยตรงภายหลังจากการควบรวมครั้งนี้สำหรับ ตัวอย่างเช่น ด้านระบบการซื้อขาย ลูกค้าจะมีทางเลือกที่เพิ่มมากขึ้นในการใช้งานระบบการซื้อขายและความพร้อมในด้านบริการสนับสนุนนอกจากนี้ยังมีสินค้าทางเลือกที่สามารถตอบโจทย์นักลงทุนในตลาดอนุพันธ์อย่างระบบ Quant by CAF นอกจากนี้ ยังมีทีมวิจัยที่สามารถให้คำแนะนำและสร้างกลยุทธ์ด้านการลงทุนที่หลากหลายขึ้น ส่วนแผนธุรกิจในระยะต่อไป คลาสสิกออสสิริส ฟิวเจอร์ส หรือ CAF มีเป้าหมายจะยกระดับตัวเองขึ้นเป็นแถวหน้าในตลาดอนุพันธ์และก้าวสู่ตลาดหุ้นในระยะต่อไป

คุณ บุญเลิศ สิริภัทรวณิช กรรมการบริษัท คลาสสิก ออสสิริส ฟิวเจอร์ส จำกัด กล่าวว่า ดีลนี้ถือเป็นส่วนผสมทางธุรกิจที่ลงตัว ด้วยความเหมือนที่แตกต่างทางธุรกิจของทั้งสองบริษัททำให้ส่งเสริมกันอย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ ด้วยประสบการณ์ของเจ้าของธุรกิจที่เติบโตมาในธุรกิจค้าทองเหมือนกัน จึงมีความเข้าใจแนวทางในการดำเนินธุรกิจและมี วัฒนธรรมการบริหารที่เน้นการให้เกียรติที่คล้ายคลึงกัน ขณะที่การให้บริการลูกค้าของทั้งสองบริษัทฯ ก็มีความโดดเด่นเฉพาะตัว จึงทำให้การควบรวมกันในครั้งนี้เกิดพลวัตใหม่ นี่ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการก้าวย่างเข้าสู่ตลาดทุนอย่างยั่งยืน โดยเราเชื่อว่า การให้บริการแบบครบวงจรจะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในยุคนี้ได้