fbpx

TD SSF Signal by CAF

เครื่องมือส่งสัญญาณการ “ซื้อขาย” วิเคราะห์ทางเทคนิค ที่ทาง Quant by CAF นำ เครื่องมือ TD Setup มาพัฒนาต่อยอดจนกลายเป็น “TD SSF Signal By CAF” TD ย่อมาจาก Thomas DeMark เป็นชื่อของนักลงทุนชื่อดังที่คิดค้นการวิเคราะห์ทางเทคนิค และ Indicator ด้วยตัวเอง...
Quant คืออะไร?

Quant คืออะไร?

Quant ในความหมายโดยตรงคือการวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยใช้หลักการทางสถิติและคณิตศาสตร์มาช่วยในการวิเคราะห์เพื่อเพิ่มความน่าจะเป็นขอผลลัพธ์ ให้มีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น หลายท่านอาจเคยได้ยินคำนี้มาบ้างจากหลายๆแหล่ง...

Pin It on Pinterest