สิ่งที่เกิดขึ้นกับ Gold Spot ในช่วง 1-2 สัปดาห์แรกของปี

สิ่งที่เกิดขึ้นกับ Gold Spot ในช่วง 1-2 สัปดาห์แรกของปีคือ
DownJones ขึ้น Dollar แข็ง แต่ Gold Spot ไม่ลง ทำได้เพียงแค่ย่อเล็กๆเท่านั้น การตอบสนองต่อปัจจัยลบของ Gold Spot ค่อนข้างจำกัด นี่คือโอกาส แต่

CAF BLOG

แหล่งรวมเหล่า blogger (Investment Blogger) ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเทรด Futures และ Options โดยเฉพาะ ทำอย่างไรที่จะลดการขาดทุน แต่สามารถเพิ่มโอกาสในการทำกำไรให้มากขึ้น รวมถึงการลงทุนแนวใหม่เกี่ยวกับการใช้ Robot เข้ามาช่วยเพิ่มอัตราผลตอบแทน เรามีคำตอบ อีกทั้งยังมีเรื่องเล่าประเด็นเด่นที่เป็นกระแสร้อนแรงเกี่ยวกับการลงทุนในปัจจุบัน เพื่อเตรียมการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นในอนาคต

Investment Bloggers

Investment Bloggers