fbpx

Kong Mr.Robot

Investment Blogger

คุณสาริศ ลีละเกษมฤกษ์

Head Of Quantitative Department
บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

” แนวคิดดี ขาดวินัย อยากแก้ไข ใช้ Robot Trading “

ปัจจัยที่มีผลกระทบกับผลการดำเนินงานของระบบเทรดมีอะไรกันบ้าง 3 { Number of Trade }

ปัจจัยที่มีผลกระทบกับผลการดำเนินงานของระบบเทรดมีอะไรกันบ้าง 3 { Number of Trade }

ระบบเทรดที่ดีส่วนหนึ่งเกิดจากการการวัดผลที่ถูกต้องรัดกุม การวัดผลของระบบเทรดอาศัยหลักสถิติ ซึ่งวิธีที่จะทำให้ได้ตัวเลขทางสถิติที่น่าเชื่อถือนั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยด้วยกัน ทั้งนี้ล้วนขึ้นอยู่กับผู้ทดสอบระบบว่าจะมีสมมุติฐานในการทดสอบระบบอย่างไร เช่น...

ปัจจัยที่มีผลกระทบกับผลการดำเนินงานของระบบเทรดมีอะไรกันบ้าง 3 { Number of Trade }

ปัจจัยที่มีผลกระทบกับผลการดำเนินงานของระบบเทรดมีอะไรกันบ้าง 3 { Number of Trade }

ระบบเทรดที่ดีส่วนหนึ่งเกิดจากการการวัดผลที่ถูกต้องรัดกุม การวัดผลของระบบเทรดอาศัยหลักสถิติ ซึ่งวิธีที่จะทำให้ได้ตัวเลขทางสถิติที่น่าเชื่อถือนั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยด้วยกัน ทั้งนี้ล้วนขึ้นอยู่กับผู้ทดสอบระบบว่าจะมีสมมุติฐานในการทดสอบระบบอย่างไร เช่น...

ปัจจัยที่มีผลกระทบกับผลการดำเนินงานของระบบเทรดมีอะไรกันบ้าง 2 {Overfitting}

ปัจจัยที่มีผลกระทบกับผลการดำเนินงานของระบบเทรดมีอะไรกันบ้าง 2 {Overfitting}

ผู้พัฒนาระบบหลายท่านอาจประสบกับปัญหาเหล่านี้ เช่นเมื่อทดสอบระบบเมื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานจากการนำระบบไปใช้จริง ผลการดำเนินงานกลับแตกต่างจากที่คาดหวังไว้มาก ปัญหาเหล่านี้เป็นเรื่องปกติที่พบได้...

Automated Trading System

Automated Trading System

Automated Trading System ในตลาด TFEX มีผู้เล่นที่มากหน้าหลายตาไม่ว่าจะเป็น นักลงทุนทั่วไป นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนต่างชาติ ในหัวข้อนี้จะพูดถึงผู้เล่นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีส่วนร่วมในตลาดแห่งนี้เช่นกัน มีหน้าที่สร้างสภาพคล่องแก่ตลาด...

Automated Trading System กับ Options

Automated Trading System กับ Options

การใช้งาน Automated Trading System สามารถนำมาใช้กับการลงทุนใน Option ได้เช่นกัน  ส่วนใหญ่จะใช้ในการกำหนดเงื่อนไขเพื่อการ Hedging เพื่อรักษามูลค่าพอร์ตการลงทุนให้มีค่าเท่าเดิม ไม่ว่าราคาของสินค้าอ้างอิงจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ก่อนอื่นต้องทำความรู้จักกับ Option...

Pin It on Pinterest