Products USD Futures

USD Futures
USD Futures

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ

อีกทางเลือกของการบริหารความเสี่ยงบนอัตราแลกเปลี่ยน ไม่ว่าค่างเงินจะแข็งค่าหรืออ่อนค่า

ความน่าสนใจของ

USD Futures

ไม่พลาดทุกจังหวะการลงทุน

เงินบาทจะ แข็งค่า หรือ อ่อนค่า ก็สามารถเก็งกำไรหรือบริหารความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ โดยที่ไม่ต้องมีการถือครองเงินสกุลดอลลาร์จริงๆ

ลดความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ และหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยสามารถบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้

ไม่ต้องกลัวเหมือนตลาด Forex

เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ทำธุรกิจส่งออกนำเข้า ที่มีความเสี่ยงในเรื่องของค่าเงินในแต่ละวัน โดยเป็นทางเลือกใหม่สำหรับบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

บทวิเคราะห์ประจำวัน

ทุกข้อมูลสำคัญ ที่ทำให้การตัดสินใจลงทุนของคุณเป็นเรื่องง่าย โดยทีมนักวิเคราะห์คุณภาพจากออสสิริส

Remark : The above isa summary of the contract specification. Please refer to the Regulations and Procedures Chapter 600: Listing of Derivatives Contracts for the official contract specifications.
Heading Contract Specifications
Underlying Asset US Dollar
Ticker Symbol USD
Contract Size 1,000 USD
Settlement Months 3 nearest consecutive months plus the next quarterly months (March, June, September, or December)
Price Quotation THB per US Dollar (with 2 decimal points)
Minimum Price Fluctuations THB 0.01 (or THB 10 per contract)
Daily Price Limit ±4% of the latest settlement price
Trading Hours
Pre-open:
09:15 น. - 09:45 น.
Morning session:
09:45 น. - 12:30 น.
Pre-open:
13:45 น. - 14:15 น.
Afternoon session:
14:15 น. - 16:55 น.
Speculative Position Limit Net 10,000 contracts on one side of the market in any contract month or all contract months combined
Last Trading Day The business day immediately preceding the last business day of the contract month. The trading of an expire-series shall be ceased on 11:00 hrs.
Final Settlement Price Calculated from the exchange rate announced by Thomson Reuters at 11:00 hrs (BKK time) on the last trading day (4 decimal points)
Settlement Type Cash Settlement
Exchange Fee Maximum of THB 1 per contract per side
Brokerage Commission Freely negotiable

    Investors are require to deposit Initial Margin with their respective broker before trading futures contract. Brokers will then calculate the profit and loss and add or subtract funds at the end of day via a processed call Mark-to-Market.

    As a mutual agreement between brokers and the Futures Industry Club (FI Club), the initial margin for investors will be based on the margin rate as announced by Thailand Clearing House (TCH). The initial margin is set at 1.9 times the maintenance margin for local investors and 1.35 times the maintenance margin for institutional investors.

#