กระแสเงินทุนที่ไหลเข้าประเทศ…เข้าตลาดอะไรบ้าง

นักลงทุนเคยสงสัยหรือไม่ว่าเวลาเราได้ยินข่าวว่า “Fund Flow” ไหลเข้าประเทศช่วยหนุนให้…โน้นนี้นั้น ก็ว่ากันไป คำถามคือแล้วมันไหลเข้าไปที่ไหนวันนี้เรามาไขข้อข้องใจกันนะครับ

1.ที่แรกที่จะไปคือ…ไหลเข้ามาพักไว้ในค่าเงินซึ่งเป็นแหล่งเเรกก่อนที่จะเข้าตลาดอื่น พูดง่ายๆ คือเข้าตลาดเงินนี้หล่ะซึ่งผลก็คือทำให้ค่าเงินของประเทศเรา(Local/Home currency)ปรับตัวแข็งค่ามากขึ้นจากอุปสงค์ในเงินบาทที่เพิ่มขึ้น(Currency Appreciation)

2.ภาคเศรษฐกิจจริง…หรือที่เราเรียกว่า “Real Sectors” ผ่านการลงทุนในสินทรัพย์จริงหรือที่เป็นการลงทุนทางเศรษฐศาสตร์(ปัจจัยทุน ที่ดิน แรงงาน อุปกรณ์ คนฯ) ที่จับต้องได้เช่นการก่อสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ฯ ก่อให้เกิดการจ้างงานภายในประเทศ

3.ตลาดตราสารหนี้…ซึ่งส่วนใหญ่เป็นตลาดตราสารหนี้รัฐบาลหรือที่เราเรียกว่าพันธบัตรรัฐบาลเป็นส่วนใหญ่ถ้าเข้าในตราสารหนี้ภาคเอกชนหรือที่เรียกว่าหุ้นกู้ก็จะเป็นระดับ Investment Grade เท่านั้น เนื่องจากนักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะกองทุนมีเงื่อนไขการลงทุนค่อนข้างมาก โดยมากเน้นเป็นการพักเงินมากกว่าลงทุน(ยกเว้นกองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้)

4.ตลาดหุ้นและตลาดอนุพันธ์…เป็นตลาดที่เน้นการลงทุนมากกว่าพักเงินโดยเฉพาะนักลงทุนสถาบันที่มีแนวนโยบายในการลงทุนในตลาดเกิดใหม่เนื่องจากมีช่วงการเคลื่อนไหวหรือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่สูงทำให้โอกาสได้รับผลตอบแทนสูงตามไปด้วยต่างกับตลาดที่พัฒนาแล้วซึ่งมักเทรดกันแบบเต็มอิ่มในมูลค่าไม่ค่อยมีช่องให้ราคาวิ่งและการลงทุนก็มักจะลงทุนคู่กันไปทั้งในตลาดหุ้นและตลาดอนุพันธ์ทั้งเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็งกำไรและเพื่อป้องกันความเสี่ยงไปพร้อมๆ กัน