fbpx

Gold Futures กำไรจากทองคำ

ถ้าพูดถึงทองคำ แน่นอนว่า ไม่มีใครไม่รู้จัก แต่ถ้าถามว่าทองคำสำหรับคุณ มีไว้เพื่ออะไร? บางคนอาจตอบว่า มีไว้ใส่เพื่อความสวยงาม บางคนก็บอกว่า มีไว้เพื่อแสดงความมั่งคั่ง แต่ทองคำไม่ได้มีประโยชน์เพียงแค่นั้น เพราะสำหรับนักลงทุน ทองคำสามารถทำกำไรได้อีกด้วย

การทำกำไรจากทองคำนั้นมีหลายวิธี แต่ในวันนี้จะขอเล่าให้ฟังแค่หนึ่งวิธีก่อน ซึ่งก็คือ การทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ เรียกกันว่า Futures เป็นตราสารทางการเงินชนิดหนึ่ง ซึ่งก็คือ Gold Futures หรือสัญญาการซื้อขายทองคำล่วงหน้า

1. ประเภทของ Gold Futures ในตลาด TFEX
2. Margin คืออะไร
3. การเก็งกำไรทองจะขึ้นในอนาคต
4. การเก็งกำไรทองจะลงในอนาคต
5. ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาทองคำ
6. ขั้นตอนการทำสัญญา Futures

Pin It on Pinterest