fbpx

รอตัวเลข CPI และการกล่าวของ FED

 

  • รอดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐฯ(CPI)ที่คาดการณ์ว่าจะแตะ 0.3% ซึ่งครั้งก่อนประกอบที่ 0.1% (-ทอง)
  • ประธาน FED จะกล่าวถึงประเด็นทางเศรษฐกิจ และแนวโน้มการใช้นโยบายการเงิน (-ทอง)
  • มอง GOZ18 ลงต่อ

 

GF10Z18
ต้าน        18,940 / 19,040
รับ           18,840 / 18,770

GOZ18
ต้าน        1,207 / 1,212
รับ           1,192 / 1,186

แหล่งข้อมูล : Aspen

จัดทำโดย

นายธนะเกียรติ ปฐมะพงษ์
นักวิเคราะห์ด้านการลงทุนปัจจัยพื้นฐานสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ตำแหน่งนักวิเคราะห์อาวุโส
บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

#GoldSpot
#ClassicAusirisInvestmentAdvisorySecurities

#HunGoldInside
#TFEX #อนุพันธ์
#DerivativesBroker #TFEXSpecialist
_______________________________
เปิดบัญชี #TFEX เริ่มต้นเพียง 10,000 บาท
– โทร : 02-618-0808
– Facebook : https://www.facebook.com/ClassicAusiris/
– LINE@ : @classicausiris
– Website : http://caf.co.th/open-account/

 

Pin It on Pinterest