fbpx

โดยเรานำสถิติราคา Gold Spot  7 ปี ย้อนหลังมาตั้งแต่ ปี 2011 – 2017 มาดูว่าก่อนสงกรานต์ ช่วงสงกรานต์ และหลังสงกรานต์สถิติมีเป็นอย่างไร และมีค่าเฉลี่ยในการปรับขึ้นหรือลงเท่าไร ดูได้จากรูปนี้เลย

Pin It on Pinterest