fbpx

สิ่งที่นักลงทุนต้องลุ้น คือ สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน ,ยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทนสหรัฐฯ ,ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ , GDP สหรัฐฯ Q2/19 และดัชนีรายรับรายจ่ายสหรัฐฯ

โดยเริ่มต้นที่สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน มีความรุนแรงมากขึ้น หลังจีนประกาศตอบโต้สหรัฐ ด้วยการเรียกเก็บภาษีสินค้า 7.5 หมื่นล้านดอลลาร์ รวมทั้งรถยนต์สหรัฐฯ และทรัมป์เองมีความไม่แน่นอนสูง เนื่องจากในวันศุกร์บอกจะขึ้นภาษีจีน แต่พอถึงวันอาทิตย์ทรัมป์ขอทบทวนอีกครั้งในการขึ้นภาษีจีน

  • ยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทนสหรัฐฯในวันจันทร์ ที่เป็นดัชนีชี้วัดว่าสหรัฐฯมีการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าในระยะยาวมากน้อยแค่ไหน ซึ่งจะแสดงถึงแนวโน้มการขยายตัวหรือหดตัวในอุตสาหกรรม ซึ่งคาดการณ์ว่าจะขยายตัวลดลงแตะ 0.2% จากเดิม 1%(+ทอง)
  • ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯที่จะออกมาในวันที่ 27 ส.ค. เป็นสิ่งบ่งบอกถึงความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่มีต่อสถานะทางเศรษฐกิจของประเทศและศักยภาพในการใช้จ่ายของพวกเขา จากความคิดที่ว่า หากผู้บริโภครู้สึกมั่นใจมากขึ้นในด้านความมั่นคงของรายได้ ก็จะทำให้มีพวกเขาโอกาสที่จะซื้อหรือบริโภคสินค้ามากขึ้น ซึ่งคาดการณ์ว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯจะลดลงสู่ระดับ 130 จากครั้งก่อน 135.7 (+ทอง)
  • GDP สหรัฐฯ Q2/19 ในวันพฤหัสบดี เป็นตัวเลขเศรษฐกิจที่มีความสำคัญที่สุด เนื่องจากเป็นการวัดผลใน 5 ด้าน ได้แก่ การบริโภค ,การลงทุนภาคเอกชน ,การใช้จ่ายของภาครัฐ ,การส่งออก ,และการนำเข้า และคาดการณ์ว่า GDP Q2/19 จะชะลอตัวแตะ 2% (+ทอง)
  • ดัชนีการใช้จ่ายส่วนบุคคลของสหรัฐฯในศุกร์ เป็นมาตรวัดที่ครอบคลุมถึงจำนวนเงินผู้บริโภคใช้จ่ายในแต่ละเดือน ค่าใช้จ่ายในการบริโภคสินค้าคงทนรวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคและบริการ ซี่งมีแนวโน้มขยายตัวแตะ 0.5% และดัชนีรายได้ของสหรัฐฯ เป็นตัววัดรายได้ในครัวเรือนจากแหล่งที่มาทั้งหมดก่อนหักภาษีรายได้ส่วนบุคคลซึ่งจะรวมถึงรายได้จากค่าเช่า ค่าดอกเบี้ย การชำระเงินอุดหนุนรัฐบาล รายได้เงินปันผล และมีแนวโน้มชะลอตัวแตะ 0.3% แสดงให้เห็นว่า ประชาชนมีรายจ่ายที่เพิ่มขึ้น และรายได้แต่ลดลง เรากำลังหมายถึงค่าครองชีพของสหรัฐฯเพิ่มขึ้นแต่รายได้ลดลง (+ทอง)

ทั้งนี้ปัจจัยสำคัญที่สุดในรอบสัปดาห์นี้ สงครามการค้า และ GDP Q2/19 ของสหรัฐฯ มีแนวโน้มจะทำให้ราคาทองคำเพิ่มขึ้น

บทความโดย นายธนะเกียรติ ปฐมะพงษ์
นักวิเคราะห์ด้านการลงทุนปัจจัยพื้นฐานสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
บลป. คลาสสิก ออสสิริส

เปิดบัญชี TFEX กับ ClassicAusiris

พร้อมรับสิทธิพิเศษทันที !!

Pin It on Pinterest