บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

โอกาสในการทำงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุน

เจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุน

ประกาศเมื่อ วันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562


คุณสมบัติ

เพศ: ไม่จำกัดเพศ

อายุ: ไม่เกิน 30 ปี

การศึกษา: ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา


รายละเอียดงาน

รูปแบบ: งานประจำ

วันหยุด: เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดตามประกาศของธปท. และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

เวลางาน: 08.30 - 17.30

เงินเดือน: ตามโครงสร้าง บริษัท + Incentive + ค่าเดินทาง กรณีปฎิบัติงาน กะบ่าย (15.00 – 24.00น.)

สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานใหญ่)


หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ติดต่อหาลูกค้ารายใหม่
 2. ให้ข้อมูลการลงทุนแก่ลูกค้า
 3. ส่งคำสั่งซื้อ-ขาย ของลูกค้า
 4. ออกบูธ (Event) ตามที่บริษัทฯ จัดขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์ และหาลูกค้าใหม่ให้บริษัทฯ


สวัสดิการสำหรับพนักงาน

 1. ประกันสุขภาพกลุ่ม
 2. ตรวจสุขภาพประจำปี
 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 4. กองทุนเงินทดแทน และกองทุนประกันสังคม
 5. ท่องเที่ยวประจำปี
 6. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 7. โบนัสประจำปี / ปรับค่าจ้างประจำปี

เอกสารประกอบการสมัครงาน

 1. สำเนาทะเบียนบ้าน
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. สำเนาวุฒิการศึกษา
 4. สำเนาใบผ่านงาน (หากมี)

Search

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง