fbpx

Quant by Classic Ausiris

Start your investment journey

ROBOT full-Automated

ระบบส่งคำสั่งซื้อขายอัตโนมัติ ไม่จำเป็นต้องเฝ้าหน้าจออีกต่อไป
มีวินัยทำตามระบบ 

More strategy

บริษัทมีระบบที่หลากหลายให้ลูกค้าได้เลือกสรร
ท่านสามารถเลือกกลยุทธที่หลากหลาย ผสมผสานกลยุทธ 
เพื่่อเหมาะสมกับระดับการยอมรับความเสี่ยงความเสี่ยงของท่านเอง

Management

ไม่ต้องคิดค้นระบบ เขียนโปรแกรม บริหารจัดการ
ไม่มีค่าใช้จ่าย Software/Data   ไม่ต้องมีทักษะสูงในด้านการสร้าง/วิเคราะห์

Time frame
Daily Intraday Multiple Time Frame
Trend Folower Countertrende Trend Folower Countertrende Trend Folower Countertrende
Adam CAF1 Robofin (30min) KAI1 (Day, 1Hr) TDF38  (Day, 4hr, 15min)
CAF2 GuraGuranoMi (15min) KAI2 (Day, 1Hr) 3L
TFEX Nemo for CAF (15min) PKP Fibonacci
Capules
Anatta

Disclaimer : This document or research report is being generated for information purposes only. While the information and statistics given are believed to be complete and accurate, we cannot guarantee their completeness or accuracy. Performance results are hypothetical and all trades are simulated. Past performance is not necessarily indicative of future results, these results may have no bearing on, and may not be indicative of, any individual returns realized through participation in this or any other investment. Do not risk any money you cannot afford to lose.

ระบบที่พัฒนาโดยบริษัท

ทางบริษัทได้ออกแบบระบบส่งคำสั่งซื้อขายเพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุน

Real Performance 2018

% Annual Return : -13.48%

% Max Drawdown : 25.32%

ARR/MDD : -0.5

Real Performance 2018

% Annual Return : 19.33%

% Max Drawdown : 5.69%

ARR/MDD : 3.40

CAFQ 01 

ระบบที่ถูกพัฒนาต่อยอดจากระบบ AQ01 ซึ่งจะช่วยทำให้ลดค่าคอมมิชชั่น และง่ายต่อการบริหารจัดการพอร์ทของลูกค้า ระบบถูกออกแบบระบบจากหลักการ Machine Learningใช้หลักของ Price action เป็นสัญญาณซื้อขาย ซึ่งจะทำให้ระบบเหมาะสมกับทุกสภาวะตลาด 
Timeframe: Timeframe รายวัน

Real Performance 2018

% Annual Return : -7.41%

% Max Drawdown : 16.00%

ARR/MDD : 0.46

Real Performance 2017

% Annual Return : -7.41%

% Max Drawdown : 16.00%

ARR/MDD : 0.46

CAFQ 02

ระบบที่ถูกพัฒนาต่อยอดจากระบบ AQ02 ซึ่งจะช่วยทำให้ลดค่าคอมมิชชั่น และง่ายต่อการบริหารจัดการพอร์ทของลูกค้า ระบบถูกออกแบบระบบจากหลักการ Machine Learning ใช้หลักของ Price action เป็นสัญญาณซื้อขาย ซึ่งจะทำให้ระบบเหมาะสมกับทุกสภาวะตลาด
Timeframe: Timeframe รายวัน

Backtest (Out of sample) 2018

% Annual Return : 29.06%

% Max Drawdown : 5.22%

ARR/MDD : 1.52

TDF38

ระบบที่ถูกพัฒนาต่อยอดจากระบบ AQ02 ซึ่งจะช่วยทำให้ลดค่าคอมมิชชั่น และง่ายต่อการบริหารจัดการพอร์ทของลูกค้า ระบบถูกออกแบบระบบจากหลักการ Machine Learning ใช้หลักของ Price action เป็นสัญญาณซื้อขาย ซึ่งจะทำให้ระบบเหมาะสมกับทุกสภาวะตลาด
Timeframe: Timeframe รายวัน

ระบบที่พัฒนาร่วมกับนักพัฒนาภายนอก

ทางบริษัทยังเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกที่มีความสามารถ ในการออกแบบระบบการส่งคำสั่งซื้อขายได้

เพื่อนักลงทุนจะได้มีระบบส่งคำสั่งซื้อขายที่หลากหลาย และตรงกับความต้องการของนักลงทุน

Kai Quant 1 Performance 2018

% Annual Return : 29.44%

% Max Drawdown : 2.89%

ARR/MDD : 10.19

Description

ระบบถูกออกแบบระบบให้มี 2 ระบบย่อยใน 2 Timeframe ทั้ง Timeframe รายวันและรายชั่วโมง

ระบบเทรดใช้หลักการของ Trendfollow

ใช้ Fundflow เข้ามาช่วยในการกรองสัญญาณซื้อขาย

มีการเซ็ตราคาเป้าหมายและจุดตัดขาดทุน

Timeframe: Timeframe รายวันและรายชั่วโมง

Kai Quant 2 Performance 2018

% Annual Return : 1.23%

% Max Drawdown : 17.76%

ARR/MDD : 0.06

Description

ระบบถูกออกแบบระบบให้มี 2 ระบบย่อยใน 2 Timeframe ทั้ง Timeframe รายวันและรายชั่วโมง

ระบบเทรดใช้หลักการของ Trendfollow

ใช้ Fundflow เข้ามาช่วยในการกรองสัญญาณซื้อขาย

มีการเซ็ตราคาเป้าหมายและจุดตัดขาดทุน

Timeframe: Timeframe รายวันและรายชั่วโมง

GuraGuranoMi Performance 2018

% Annual Return : 45.40%

% Max Drawdown : 14.50%

ARR/MDD : 3.13

Description

กลยุทธ์นี้ใช้แนวคิดเป็นแนว Swing Trade และ Momentum โดยมี Indicators ต่าง ๆ
เช่น เส้นค่าเฉลี่ย
(Moving Average), MACD, RSI, Stochastic และข้อมูลทางสถิติในรูปแบบการเข้าอื่น ๆ
โดยใช้เทคนิคการ
Ensemble ของเครื่องมือ Technical Analysis ดังข้างต้นเพื่อการกำหนดจุดเข้าออก
มีระบบบริหารความเสี่ยงในการกำหนดขนาดสัญญาณให้เหมาะสมกับสภาพตลาด
รวมถึงบริหารความเสี่ยงในจุด
Stop Loss, Trailing Stop และ Profit Stop ให้สัมพันธ์กับสภาพตลาดด้วยเช่นกัน
ระบบจะส่งคำสั่งซื้อขายทั้งสองด้าน ตัวระบบมีการจัดการคำสั่งซื้อ
คำสั่งขายในช่วงการปรับเปลี่ยนซีรี่ย์ของสัญญาเมื่อใกล้จะจบซีรีย์ปัจจุบันอัตโนมัติ
โดยกลยุทธ์ที่นำเสนอนี้เหมาะสมกับการลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว

TFEX Nemo Performance 2018

% Annual Return : 40.55%

% Max Drawdown : 13.04%

ARR/MDD : 3.11

Description

ระบบ Nemo นี้ใช้แนวคิดเป็นแนว Swing Trade และ Momentum โดยใช้เทคนิค Rule Base และ Fuzzy Logic
ที่สร้างเป็นเงื่อนไขในการซื้อขายจำนวนมากนำมา Ensemble กัน ใช้การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือทาง เทคนิคประกอบด้วย
เครื่องมือกลุ่มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่(Moving Average), Moving Average Convergence/Divergence(MACD),
Stochastic Oscillator, Relative Strength Index(RSI) และ Average True Range(ATR) เป็นต้น
มีการ Scale Out เพื่อทยอยปิดสถานะ เมื่อกำไรถึงเป้า หรือคาดว่าตลาดจะกลับทิศจากสถานะที่ถืออยู่
ในการเปิดสถานะได้คำนวณให้สัมพันธ์กับความผันผวนของตลาด รวมทั้งมีระบบจัดการคำสั่งซื้อขาย
ในช่วงการปรับเปลี่ยนซีรีย์ของสัญญาเมื่อใกล้จะจบซีรีย์ปัจจุบันอัตโนมัติ
โดยกลยุทธ์ที่นำเสนอนี้เหมาะสมกับการลงทุนระยะปานกลางถึงระยะยาว

Adam Backtest Performance Result

3/04/2017 – 31/12/2018

% Annual Return : 35.4%

% Max Drawdown : 7.06%

ARR/MDD : 5.01

Description

กลยุทธ์นี้จะนำแนวคิดของระบบ Trend Follow ผสานเข้ากับเทคโนโลยี Machine Learning
โดยทำการ train ให้ machine learning algorithm ค้นหาความสัมพันธ์ระหว่าง
technical indicators จำนวนมาก อาทิ ATR, Stochastic Oscillator, Ease of Movement,
RSI, และ Moving Average ซึ่งมนุษย์ทั่วไปไม่สามารถค้นหา pattern ที่มีความซับซ้อนได้มากเท่า
จากนั้นทำการแปลผลว่าปัจจุบันเป็น
trend ขาขึ้นหรือขาลง แล้วทำการส่งคำสั่งซื้อขายตามผลที่ได้
ระบบไม่มีการตั้ง
stop loss หรือจุด take profit ในปัจจุบัน

Robofinn Performance

% Annual Return : – %

% Max Drawdown : – %

ARR/MDD : –

Description

Robofin เป็นระบบ Trend following ในเทรนระยะกลาง สามารถปรับการทำกำไรได้ตามสภาวะตลาด
มีการตั้งจุดตัดขาดทุนและจุดเก็บกำไรทุกครั้ง มี Trailing Stop เพื่อ lock กำไร
ใช้ Indicator ในการวิเคราะห์ เช่น EMA, Ichimoku เพื่อหา Trend direction
ใช้ RSI, Stochastic oscillator วัดการแกว่งของราคา
ใช้ TD Sequential, Timing, Price pattern เพื่อหาจุดกลับตัวของราคา

Pin It on Pinterest