นักเก็งกำไรหน้าใหม่ที่อยากจะหันมาใช้ระบบเทรดบางคนอาจจะกลัวการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ในการสร้างเงื่อนไขการซื้อขาย และการส่งคำสั่งของ Quant Trading System แต่ไม่ต้องกลัว เพราะการเรียนรู้ภาษาคอมพิวเตอร์นั้นก็เหมือนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอีกภาษาหนึ่ง

แต่ภาษาคอมพิวเตอร์นั้นมันจะมีเหตุมีผลและตรรกะหรือ Logic การใช้ที่เข้าใจง่ายกว่า ในแต่ละ Trading Platform เราต้องใช้ภาษาคอมพิวเตอร์คนละภาษา แต่หลักการใช้งานไม่ต่างกันมากนัก  Trading Platform ที่ใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ง่ายที่สุด ทางทีม Quant by CAF ขอแนะนำให้ลองใช้ Amibroker ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการทดสอบระบบ Quant ของทางทีม Quant by CAF อีกด้วย ส่วน Metatrader นั้นต้องใช้เวลาเรียนรู้มากกว่าอีกสักนิดหน่อย แต่ทางทีม Quant เชื่อว่าไม่น่ายากเกินความสามารถแน่นอน

สำหรับบางคนที่รู้สึกว่ายังไงก็ไม่สามารถเขียนภาษาคอมพิวเตอร์ได้ดีก็ไม่ต้องกลัว เพราะจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นที่จะต้องเป็น Programmer ก็ได้ เพราะหลักสำคัญของการสร้างระบบ Quant นั้นอยู่ที่กระบวนการสร้างและพัฒนา ดังนั้นถ้าเราเข้าใจขั้นตอนการพัฒนาระบบเทรดอย่างมีประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพแล้ว ก็สามารถจ้าง Programmer มาช่วยเราเปลี่ยนภาษาคนให้เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ได้ไม่ยาก แต่ในทางกลับกันถ้าหากคุณสามารถเขียนโปรแกรมได้แต่ไม่เข้าใจการกระบวนการสร้างและพัฒนาระบบเทรดอย่างแท้จริง ก็ยากที่จะหาระบบเทรดที่มีประสิทธิภาพได้เนื่องจากการทำระบบเทรดที่มีประสิทธิภาพจะต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์มากกว่าแค่การเขียนโปรแกรมอย่างเดียวเท่านั้น