ส่วนงานสัมมนาครั้งหน้า จะเป็นห้วข้อ “Elliott Wave Downside ทำกำไรขาลง”
บรรยายโดย คุณประกาศิต ทิตาราม (ครูปุย Wave Rider)

วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.
ชั้น 12 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ สีลม