บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

สัมมนา เรื่อง ลับคมเทคนิคอล ด้วย Three Wyckoff's Laws

ลับคมเทคนิคอล ด้วย Three Wyckoff's Laws

ประกาศเมื่อ วันจันทร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564


🎦 สัมมนาออนไลน์ผ่าน Facebook Group CAFs

📌 หัวข้อ : ลับคมเทคนิคอล ด้วย Three Wyckoff's Laws ▶️ แนวทางการใช้ Volume Analysis เพื่อจับจังหวะ Entry

ลงทะเบียนได้ที่นี่ >> https://forms.gle/avpJCXtMwBhVKdXQ9<

📌 Exclusive เฉพาะลูกค้า และผู้ที่ต้องการเปิดบัญชี TFEX กับ บลป.คลาสสิก ออสสิริส เท่านั้น

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13:00 น. ถึง 17:00 น.
Live Facebook/ClassicAusiris

ฝึกสอน และให้คำปรึกษาโดย
คุณนิติพงษ์ หิริญพงษ์ (โค้ชพี่ป๊อบ)