บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

สัมมนา เรื่อง CAF MT4 Innovation

CAF MT4 Innovation

ประกาศเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562


กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 12:00 น. ถึง 17:30 น.

ฝึกสอน และให้คำปรึกษาโดย
คุณทัศน์จิต หวังไพบูลย์กิจ / คุณจิระเดช คูหากาญจน์