บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

สัมมนา เรื่อง เปลี่ยนเทรดเดอร์มือใหม่ ให้เป็นมืออาชีพด้วย CAF MT4

เปลี่ยนเทรดเดอร์มือใหม่ ให้เป็นมืออาชีพด้วย CAF MT4

ประกาศเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562


    สัมมนา หัวข้อ เปลี่ยนเทรดเดอร์มือใหม่ ให้เป็นมืออาชีพด้วย CAF MT4

สอนทุกฟังก์ชันการใช้งาน เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง

สัมมนาฟรี!!

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09:00 น. ถึง 17:00 น.
ห้องประชุมเสรี จินตนเสรี ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ฝึกสอน และให้คำปรึกษาโดย
คุณจิระเดช คูหากาญจน์