บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

สัมมนา เรื่อง หลักการลงทุนอนุพันธ์ ด้วยการป้องกันความเสี่ยงโดยใช้กลยุทธ์ Futurse ร่วมกับ Options ของ SET50

หลักการลงทุนอนุพันธ์ ด้วยการป้องกันความเสี่ยงโดยใช้กลยุทธ์ Futurse ร่วมกับ Options ของ SET50

ประกาศเมื่อ วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2561


    หลักการลงทุนอนุพันธ์ ด้วยการป้องกันความเสี่ยง โดยใช้กลยุทธ์ Futures รวมกับ Options ของ SET50

กำหนดการ
วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13:00 น. ถึง 17:00 น.
ห้องประชุม B601-602 ชั้น 6 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ฝึกสอน และให้คำปรึกษาโดย
อ.นพ. ธีรศักดิ์ สาตรา