บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

สัมมนา เรื่อง Elliott Wave Downside ทำกำไรขาลง

Elliott Wave Downside ทำกำไรขาลง

ประกาศเมื่อ วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561


    Elliott Wave Downside ทำกำไรขาลง

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09:00 น. ถึง 17:00 น.
ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ สีลม

ฝึกสอน และให้คำปรึกษาโดย
คุณประกาศิต ทิตาราม