บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

สัมมนา เรื่อง เข้าเทรดได้ต้นเทรนด์ ที่ End of Corrective Wave

เข้าเทรดได้ต้นเทรนด์ ที่ End of Corrective Wave

ประกาศเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565


🎦 สัมมนา TFEX ออนไลน์ผ่าน Facebook Group CAF

 

📌 หัวข้อสัมมนา : เข้าเทรดได้ต้นเทรนด์ ที่ End of Corrective Wave

💬 วิทยากร : คุณประกาศิต ทิตาราม (Wave Riders)

 

⏳ เริ่ม วันอาทิตย์ที่  25 กันยายน 2565

⏰ เวลา 13.00 - 17.00 น.

 

📌 Exclusive เฉพาะลูกค้า และผู้ที่ต้องการเปิดบัญชี TFEX กับ บลป.คลาสสิก ออสสิริส เท่านั้น

ลงทะเบียนเข้าสัมมนา
https://docs.google.com/forms/d/1wQdeNqZralQiyIEv2uxRpKtDPaxOQqxKBHKaVEodL8M/edit?fbclid=IwAR3e-6jZUC42lBQkIZw58cgmAP56cR79xeUmXehktdqKuT1SXjpgLUxaVsQ

กำหนดการ
วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 00:00 น. ถึง 17:00 น.
https://www.facebook.com/ClassicAusiris

ฝึกสอน และให้คำปรึกษาโดย
คุณประกาศิต ทิตาราม (Wave Riders)