บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

สัมมนา เรื่อง INDEX & GOLD FUTURES TRADING STRATEGY TRADE AND TECH

INDEX & GOLD FUTURES TRADING STRATEGY TRADE AND TECH

ประกาศเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562


? สัมมนาฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ‼️

? นักลงทุนห้ามพลาด ‼️

? ลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งกันก่อนใครที่นี่ >> http://bit.ly/2JgKFYF <<

? สัมมนาในหัวข้อ "Index & Gold Future Trading Strategy : Trade and Tech"

? Global Macro Strategy Concept

? Index & Gold Future Trading Strategy Concept & Trade Set Up

กำหนดการ
วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09:00 น. ถึง 17:30 น.
อาคาร B ชั้น 3 หอประชุม ศุกรีย์ แก้วเจริญ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ฝึกสอน และให้คำปรึกษาโดย
คุณอาภากรณ์ สุวรรณศักดิ์ / คุณกระทรวง จารุศิระ / ️คุณชนกนันท์ บุญหัตถ์ / ️คุณปรมินทร์ อินโสม / ️คุณพันธุ์คม แก้วเหมือน / คุณณภัทร โปษะยะบุตร