บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

สัมมนา เรื่อง Introduction to Option Trading & TD Sequential & Options ประกันพอร์ตลงทุน

Introduction to Option Trading & TD Sequential & Options ประกันพอร์ตลงทุน

ประกาศเมื่อ วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563


🔥สัมมนาฟรีพบกับนักลงทุนในเดือนมิถุนายน ‼️

ลงทะเบียนได้ที่นี่ >> https://bit.ly/2WxLAKQ <


📌สัมมนาในหัวข้อ "Introduction to Option Trading"

💬วิทยากรโดย : คุณจรณเวท ศักดิ์ศรี

- Vice President ,TFEX Specialist บลป.คลาสสิก ออสสิริส


📌สัมมนาในหัวข้อ "TD Sequential & Options ประกันพอร์ตลงทุน"

💬วิทยากรพิเศษ : คุณภูริพงศ์ นาคะสุวรรณ

- วิศวกร & นักลงทุน ,ม้าเฉียวดูหุ้น The Futures


⭐️สนใจเปิดบัญชี TFEX กับ บลป.คลาสสิก ออสสิริส ภายในงาน รับทันที กระเป๋าแปลงร่าง 2 IN 1 ‼️

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 13:00 น. ถึง 17:00 น.
Live Facebook/ClassicAusiris

ฝึกสอน และให้คำปรึกษาโดย
คุณจรณเวท ศักดิ์ศรี/คุณภูริพงศ์ นาคะสุวรรณ