บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

สัมมนา เรื่อง แฉ !!! กับดักการลงทุนในตลาด TFEX

แฉ !!! กับดักการลงทุนในตลาด TFEX

ประกาศเมื่อ วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564


🎦 สัมมนาออนไลน์ในกลุ่ม Facebook CAF

📌 แฉ !!! กับดักการลงทุนในตลาด TFEX

ลงทะเบียนได้ที่นี่ >> https://forms.gle/xfp3wUmF96eyoyxA9<

📌 Exclusive เฉพาะลูกค้า และผู้ที่ต้องการเปิดบัญชี TFEX กับ บลป.คลาสสิก ออสสิริส เท่านั้น

ลงทะเบียนเข้าสัมมนา
https://forms.gle/xfp3wUmF96eyoyxA9

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13:00 น. ถึง 17:00 น.
https://www.facebook.com/ClassicAusiris

ฝึกสอน และให้คำปรึกษาโดย
ครูเกียรติ อุดมจารุมณี(Freedom Trader)