บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

สัมมนา เรื่อง เรียนรู้ประสบการณ์ตรง การเทรด TFEX จาก Full Time Trader

เรียนรู้ประสบการณ์ตรง การเทรด TFEX จาก Full Time Trader

ประกาศเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561


    กลับมาอีกครั้งกับงานสัมมนาจาก Classic Ausiris ที่ทุกคนรอคอย ในห้วข้อ “เรียนรู้ประสบการณ์ตรง การเทรด TFEX จาก Full Time Trader”

  • ประสบการณ์ในการเทรด TFEX
  • การตั้งเป้าหมาย เเละ แผนการระยะยาว สำหรับการเทรด
  • มองเห็น Big Picture ก่อนเข้าสู่การเป็น Trader
  • Money Management สำหรับการเทรด
  • Set up การเข้าออก เพื่อทำกำไรในตลาด TFEX
  • ตัวอย่างการเข้า-ออก เเละการคำนวณ Position Sizing
  • จิตวิทยาการลงทุน สำหรับ การประสบความสำเร็จในระยะยาว
  • แหล่งศึกษาเพิ่มเติม

กำหนดการ
วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 13:00 น. ถึง 17:30 น.
ห้องประชุม B601-602 ชั้น 6 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ฝึกสอน และให้คำปรึกษาโดย
คุณปิยะพงศ์ อินทรปาน