บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด
เปิดบัญชีอนุพันธ์ กับ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

สัมมนา เรื่อง Quant Open House 2018

Quant Open House 2018

ประกาศเมื่อ วันพุธที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561


    มาแล้ว!! สัมมนา Quant Open House 2018 ที่จะมาคุยให้ฟังกับระบบเทรดอัตโนมัติ

พร้อมกับกูรูทั้ง 3 ท่าน

  • คุณสาริศ ลีละเกษมฤกษ์
  • คุณพุฒศิษฐ์ นิติวรศิษฐ์
  • คุณมณฑล สุขุมประเสริฐศรี

“พร้อมเปิดตัว ระบบเทรด 15 นาที TJB Quant ล่าสุดจาก CAF”

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13:00 น. ถึง 17:00 น.
ห้องประชุม B601-602 ชั้น 6 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ฝึกสอน และให้คำปรึกษาโดย
คุณสาริศ ลีละเกษมฤกษ์ / คุณพุฒศิษฐ์ นิติวรศิษฐ์ / คุณมณฑล สุขุมประเสริฐศรี