บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

สัมมนา เรื่อง การคำนวณ Risk Control กับ Position Sizing ที่เหมาะสม ของ Gold และ SET50

การคำนวณ Risk Control กับ Position Sizing ที่เหมาะสม ของ Gold และ SET50

ประกาศเมื่อ วันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564


🎦 สัมมนาออนไลน์ในกลุ่ม Facebook CAF

📌 การคำนวณ Risk Control กับ Position Sizing ที่เหมาะสม ของ Gold และ SET50

ลงทะเบียนได้ที่นี่ >> https://forms.gle/RCDKKfPhjPJgw1Xm7<

📌 Exclusive เฉพาะลูกค้า และผู้ที่ต้องการเปิดบัญชี TFEX กับ บลป.คลาสสิก ออสสิริส เท่านั้น

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 13:00 น. ถึง 17:00 น.
Live Facebook/ClassicAusiris

ฝึกสอน และให้คำปรึกษาโดย
คุณลุงโฉลก สัมพันธารักษ์