บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

สัมมนา เรื่อง Smart EA : FX Victorito / Expert Advisor (EA) เทรดมือ อัจฉริยะ ที่ใช้ลงทุนในตลาด

Smart EA : FX Victorito / Expert Advisor (EA) เทรดมือ อัจฉริยะ ที่ใช้ลงทุนในตลาด

ประกาศเมื่อ วันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563


🔥อบรม ออนไลน์ Smart EA : FX Victorito

ลงทะเบียนได้ที่นี่ >> https://forms.gle/FvaoMAyTVbJU5x5F9<


📌Smart EA : FX Victorito

💬วิทยากรโดย : โดย คุณ รังสรรค์ รังสิมาวงศ์

- Full Time Trader , นักพัฒนาระบบ


‼️ หมายเหตุ : ต้องผ่านการอบรมก่อนเท่านั้น ถึงมีสิทธิใช้งาน FX Victorito

กำหนดการ
วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09:00 น. ถึง 12:00 น.
Live Facebook/ClassicAusiris

ฝึกสอน และให้คำปรึกษาโดย
คุณรังสรรค์ รังสิมาวงศ์