บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

สัมมนา เรื่อง TD SEQUENTIAL FIBONACCI & VOLUME ZONE TRADING

TD SEQUENTIAL FIBONACCI & VOLUME ZONE TRADING

ประกาศเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562


?สัมมนาฟรีกันต่อเนื่องไปเลย สำหรับเดือนตุลาคม ที่นักลงทุนห้ามพลาด ‼️

?ลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งกันก่อนใครที่นี่

>>

?สัมมนาในหัวข้อ TD SEQUENTIAL FIBONACCI & VOLUME ZONE TRADING

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13:00 น. ถึง 17:30 น.
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ฝึกสอน และให้คำปรึกษาโดย
คุณภูริพงศ์ นาคะสุวรรณ