บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

สัมมนา เรื่อง TD Sequetial กับการประยุกต์ใช้งานในรูปแบบต่างๆ

TD Sequetial กับการประยุกต์ใช้งานในรูปแบบต่างๆ

ประกาศเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565


🎦 สัมมนา TFEX ออนไลน์ผ่าน Facebook Group CAF

 

📌 หัวข้อสัมมนา : TD Sequetial กับการประยุกต์ใช้งานในรูปแบบต่างๆ

 

วิทยากร : คุณภูริพงศ์ นาคะสุวรรณ (ม้าเฉียว)
วิศวกร และนักลงทุน เจ้าของเพจ FB ม้าเฉียว ดูหุ้น The Future

 

▶️ ผสมผสานหาจุดเริ่มต้นของเทรนด์และจุดสิ้นสุดของเทรนด์ด้วยเครื่องมือทางเทคนิคอล

 

📌 Exclusive เฉพาะลูกค้า และผู้ที่ต้องการเปิดบัญชี TFEX กับ บลป.คลาสสิก ออสสิริส เท่านั้น

ลงทะเบียนเข้าสัมมนา
https://bit.ly/3MriNjy

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13:00 น. ถึง 17:00 น.
https://www.facebook.com/ClassicAusiris

ฝึกสอน และให้คำปรึกษาโดย
คุณภูริพงศ์ นาคะสุวรรณ (ม้าเฉียว)
วิศวกร และนักลงทุน เจ้าของเพจ FB ม้าเฉียว ดูหุ้น The Future