บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

สัมมนา เรื่อง TFEX Online รู้ออปชัน ทันตลาด ไม่หวาดกลัว

TFEX Online รู้ออปชัน ทันตลาด ไม่หวาดกลัว

ประกาศเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563


🔥สัมมนา TFEX Online รู้ออปชัน ทันตลาด ไม่หวาดกลัว

ลงทะเบียนได้ที่นี่ >> https://forms.gle/WB1TQA7gp1E9v1TGA<


ผู้ดำเนินรายการ : คุณ ธนะเกียรติ ปฐมะพงษ์

(นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า)


วิทยากรพิเศษ : คุณภูริพงศ์ นาคะสุวรรณ

(วิศวกร & นักลงทุน , เพจ ม้าเฉียวดูหุ้น)


📌 Exclusive เฉพาะลูกค้า และผู้ที่ต้องการเปิดบัญชี TFEX กับ บลป.คลาสสิก ออสสิริส เท่านั้น

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13:00 น. ถึง 17:00 น.
Live Facebook/ClassicAusiris

ฝึกสอน และให้คำปรึกษาโดย
คุณธนะเกียรติ ปฐมะพงษ์
• คุณภูริพงศ์ นาคะสุวรรณ