บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

สัมมนา เรื่อง แกะ Mindset เน้นกลยุทธ์ ลุย TFEX

แกะ Mindset เน้นกลยุทธ์ ลุย TFEX

ประกาศเมื่อ วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2561


    สัมมนาพิเศษในหัวข้อแกะ Mindset เน้นกลยุทธ์ ลุย TFEX

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13:00 น. ถึง 17:00 น.
ห้องประชุม B601-602 ชั้น 6 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ฝึกสอน และให้คำปรึกษาโดย
คุณอัครพงศ์ ขวงธนะชัย