fbpx

SET50 INDEX

ดัชนีราคาหุ้นที่สะท้อนภาพรวมทิศทางตลาด ผ่านหุ้น 50 ตัวใหญ่ยอดนิยม
ตามเกณฑ์การตรวจสอบจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

SET50 Futures 2 ส่วนผสมที่ลงตัว

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับ SET50 Index เป็นการตกลงซื้อขายที่ระดับดัชนีใดๆในอนาคต
โดยผู้ซื้อและผู้ขายชำระราคาตามส่วนต่างของกำไรขาดทุนที่เกิดขึ้น
เรียกว่า “การชำระราคาเป็นเงินสด” (Cash Settlement)
โดยดัชนี SET50 1 จุด มีมูลค่าเท่ากับ 200 บาท

ขึ้นก็โอกาส…ลงก็โอกาส

ไม่ว่าขาไหน ก็มีโอกาสทำกำไรได้

คาดว่าดัชนี SET50 จะปรับตัวขึ้น ใช้กลยุทธ์
“ซื้อก่อน ขายทีหลัง” หรือ Long Position

คาดว่าดัชนี SET50 จะปรับตัวลง ใช้กลยุทธ์
“ขายก่อน ซื้อทีหลัง” หรือ Short Position

 

ปิดสถานะของสัญญา
ด้วยการทำสถานะตรงกันข้าม

เริ่มลงทุน SET50 Futures
กับ Classic Ausiris Futures

Pin It on Pinterest