fbpx

เริ่มสร้างผลตอบแทนด้วยอนุพันธ์

อนุพันธ์คืออะไร

สินทรัพย์เพื่อการลงทุนที่อ้างอิงกับสินค้าอื่น เช่น หุ้น ดัชนีตลาดหุ้น ทองคำ ฯลฯ
ผู้ลงทุนสามารถซื้อหรือขายก่อนได้โดยไม่ต้องมีสินทรัพย์อ้างอิง
ทำให้สามารถลงทุนได้ทั้งตลาดขาขึ้น และตลาดขาลง
นอกจากนี้ยังใช้เงินลงทุนน้อยทำให้อัตรากำไรสูงกว่าการลงทุนปกติ

นักลงทุนสามารถมั่นใจได้กับการลงทุนประเภทนี้
หากเลือกโบรกเกอร์ผู้ให้บริการที่เป็นสมาชิกกับตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย)
ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)

อนุพันธ์ดีอย่างไร

ใช้เงินน้อย
ผลตอบแทนต่อเงินต้นก็มากขึ้น

ใช้เงินลงทุนต่ำ เพียงวางหลักประกัน
ไม่เกิน 10% ของมูลค่าหุ้น

สามารถซื้อหรือขายก่อนก็ได้
ทำให้ทำกำไรได้ทุกสภาพตลาด

อนุพันธ์ทำงานอย่างไร

จำกัดความเสี่ยง
เก็งกำไรจากทิศทาง

เก็งกำไรจาก 2 ตลาด
โดยไม่มีความเสี่ยง

สร้างกลยุทธ์การลงทุน

ลงทุนอนุพันธ์ได้กับ Classic Ausiris Futures

การทำกำไรในอนุพันธ์
ตลาดทุน

Gold Futures เปลี่ยนวิธี
ลงทุนทอง

Options ช่วยสร้างผลกำไร
ได้มากขึ้น

กลยุทธ์ลงทุนหุ้นพร้อมกับอนุพันธ์ 

Pin It on Pinterest