fbpx

ช่วงเดือน มิ.ย. 2562 ที่ผ่านมา หุ้นอ้างอิงใน Single Stock Futures กลุ่มเดินเรือปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากประเด็นของค่า BDI ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ตั้งแต่เดือน เม.ย. ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้น Q2/2562 จึงมีคาดการณ์ว่า ผลประกอบการ Q2/2562 ของบริษัทที่ทำธุรกิจเดินเรือหรือการขนส่งทางทะเล จะออกมาเติบโตและมีแนวโน้มที่ดีต่อเนื่องไปจนถึง Q3 เพราะ เวลานี้ BDI ก็ยังเพิ่มขึ้น โดย ณ วันที่ 9 ก.ค. 2562 ปิดที่ 1,759 จุด ซึ่งปรับตัวขึ้นมามากถึง 1.56 เท่า นับตั้งแต่เริ่มเข้าสู่ Q2 ที่ 685 จุดแต่ก่อนจะไปถึง Single Stock Futures กลุ่มเดินเรือ เรามาทำความเข้าใจก่อนว่า BDI คืออะไรและสำคัญต่อกลุ่มเดินเรืออย่างไร?

BDI คืออะไร?

Baltic Dry Index (BDI) หรือดัชนีค่าระวางเรือ องค์กร Baltic Exchange เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นตัวกำหนดค่าระวางเรือหรือราคาการขนส่ง-ขนย้ายสินค้าทางทะเล การที่ BDI เปลี่ยนแปลงจะส่งผลต่อรายได้ของกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวกับการเดินเรือขนส่งทางทะเล นั่นคือ หาก BDI มีแนวโน้มขาขึ้น รายได้ของกลุ่มเดินเรือขนส่งทางทะเลก็จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

Single Stock Futures ที่ทำธุรกิจเดินเรือขนส่งสินค้าทางทะเล มีใครบ้าง?

PSL

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

ราคาหุ้นอ้างอิง ณ วันที่ 9 ก.ค. 2562 = 8.45 บาท

ราคาปิดของ PSLU19 อยู่ที่ 8.46 บาท มีจำนวนสถานะคงค้าง (Open Interest) 3,704 สัญญา

TTA

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

ราคาหุ้นอ้างอิง ณ วันที่ 9 ก.ค. 2562 = 6.05 บาท

ราคาปิดของ TTAU19 อยู่ที่ 6.10 บาท มีจำนวนสถานะคงค้าง (Open Interest) 1,818 สัญญา

 

เราได้นำราคาหุ้นอ้างอิงกลุ่มเดินเรือทั้งสองตัวมาหาความสัมพันธ์กับค่า BDI ด้วย Correlation ซึ่งเป็นค่าสถิติตัวหนึ่งที่ใช้บอกความสัมพันธ์ 2 ตัวแปร โดยมีค่าอยู่ระหว่าง -1 ถึง 1 พบว่าราคาหุ้นของ PSL มีค่า Correlation กับ BDI อยู่ที่ 0.5865 และราคาหุ้นของ TTA มีค่า Correlation กับ BDI อยู่ที่ -0.3036 ตัวเลขนี้บอกอะไร?

อธิบายอย่างง่ายๆว่า เมื่อค่า BDI เปลี่ยนแปลง ราคาหุ้นของ PSL มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับ BDI แต่สำหรับราคาหุ้นของ TTA เมื่อค่า BDI เปลี่ยนแปลง ราคาอาจจะไม่เปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้าม ยกตัวอย่างง่ายๆเลยว่า ถ้า BDI เพิ่มขึ้นแล้ว ราคา PSL จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ราคา TTA อาจไม่เปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงลดลง

อธิบายเพิ่มเติม: หากมีค่าเป็นบวกหรือใกล้ 1 หมายถึง ตัวแปรทั้ง 2 ตัว มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน และหากมีค่าเป็นลบหรือใกล้ -1 หมายถึง ตัวแปรทั้ง 2 ตัว มีความสัมพันธ์ในเชิงตรงข้ามกัน และหากมีค่าเป็น 0 หมายถึงตัวแปรทั้ง 2 ตัว ไม่มีความสัมพันธ์กัน

กราฟราคาหุ้นทั้ง PSL และ TTA เทียบกับ BDI

ตั้งแต่ปี 2559-2562 ค่า BDI มีแนวโน้มเป็นขาขึ้น ราคาของ PSL เป็นขาขึ้นตามทิศทางของค่า BDI มาตลอดแม้จะมีบางช่วงที่ลดลงบ้างจากความกดดันของการเมืองในประเทศ แต่ราคาของ TTA สวนทางค่า BDI ตั้งแต่ปี 2560 และเพิ่งจะวิ่งตาม BDI เมื่อเดือน พ.ค. 2562 ที่ผ่านมา

สาเหตุหลักมาจากการที่ TTA มีธุรกิจอื่นนอกเหนือจากการขนส่งทางเรือ ทั้งการถือหุ้นในธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร และการลงทุนในบริษัทที่ให้บริการแฟรนไชส์ร้านอาหาร อย่าง พีเอช แคปปิตอล ที่บริหารกิจการ Pizza Hut หรือ สยาม ทาโก้ ที่บริหารร้าน Taco Bell ด้วยความหลากหลายทางธุรกิจ การรับรู้รายได้จึงมีหลายทางนอกเหนือจากการเดินเรือ ทำให้ราคาของ TTA ไม่ค่อยสัมพันธ์กับ BDI ซักเท่าไร

ในขณะที่ PSL รายได้กว่า 99% มาจากธุรกิจเดินเรือขนส่งสินค้า ทำให้ราคาหุ้นของ PSL มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกับ BDI

จึงเป็นที่มาของข้อสรุปของเราในวันนี้ว่า เมื่อใดก็ตามที่ดัชนีค่าระวางเรือ หรือ BDI มีการเปลี่ยนแปลง PSL เป็นหุ้นอ้างอิงที่น่าลงทุนกว่า TTA และเราเลือกใช้ Single Stock Futures ในการซื้อขายได้ ไม่ว่า BDI จะขึ้นหรือลงก็ตาม

เปิดบัญชี TFEX กับ ClassicAusiris

พร้อมรับสิทธิพิเศษทันที !!

Pin It on Pinterest