fbpx
ข่าวสำคัญช่วงนี้นอกจาก กนง. คงอัตราดอกเบี้ย 1.75%

ข่าวสำคัญช่วงนี้นอกจาก กนง. คงอัตราดอกเบี้ย 1.75%

     ข่าวสำคัญช่วงนี้นอกจาก กนง. คงอัตราดอกเบี้ย 1.75% แล้ว ก็ยังมี FED เตรียมทดสอบภาวะวิกฤตธนาคารประจำปีนี้ โจทย์ในปีนี้จะรวมปัจจัยว่าถ้าอัตราการว่างงานพุ่งขึ้นจาก 4% เป็น 10%...