fbpx
ทำความรู้จัก Block Trade เพื่อตอบโจทย์การลงทุนของคุณ

ทำความรู้จัก Block Trade เพื่อตอบโจทย์การลงทุนของคุณ

Block Trade เป็นการซื้อขายหุ้น โดยใช้จำนวนเงินที่น้อยกว่าการซื้อขายหุ้นโดยตรงในตลาดหุ้น เพราะใช้เงินลงทุนเพียงแค่ประมาณ 5% ของมูลค่าทั้งหมด ซึ่ง…

Pin It on Pinterest