fbpx
เงื่อนไขการขึ้นดอกเบี้ยของ กนง.

เงื่อนไขการขึ้นดอกเบี้ยของ กนง.

ในวันนี้ประเทศไทยจะมีการประชุม กนง. ครั้งสุดท้ายของปี 2561 มีแนวโน้มขึ้นดอกเบี้ยนโยบายระยะสั้นมากที่สุดในรอบ 3 ปี แต่เราขอมาย้อนอดีตการใช้ดอกเบี้ยนโยบาย 5 ปีก่อน เมื่อเทียบหนี้ส่วนบุคคล จากกราฟแสดงให้เห็นว่า กนง. คงดอกเบี้ยนโยบาย 1.5% นานถึง 3 ปี...