fbpx
เงินบาทผันผวน สำคัญอย่างไร

เงินบาทผันผวน สำคัญอย่างไร

นักลงทุนทุกท่านอาจจะเคยได้ยินข่าวค่าเงินบาทแข็งค่าหรือค่าเงินบาทอ่อนค่ากันอยู่บ่อยครั้ง อันที่จริงแล้วค่าเงินหรืออัตราแลกเปลี่ยนนี้มีความสำคัญต่อภาวะเศรษฐกิจในระดับโลกเป็นอย่างมาก...

Pin It on Pinterest