fbpx
ปัจจัยอะไร ?? ที่ทำให้ เงินบาทแข็งค่า และเงินบาทอ่อนค่า

ปัจจัยอะไร ?? ที่ทำให้ เงินบาทแข็งค่า และเงินบาทอ่อนค่า

          เงินบาทแข็งค่า หรือเงินบาทอ่อนค่า เกิดจากความต้องการของมนุษย์เป็นหลักหรือก็คือ ความต้องการซื้อ (อุปสงค์) และความต้องการขาย (อุปทาน) เงินสกุลไหนที่มีความต้องการมากหรือไม่มีความต้องการ ปริมาณเสนอซื้อและเสนอขายก็จะขยับไปตามความต้องการของมนุษย์หมู่มาก...

Pin It on Pinterest