สรุป SET50 รายสัปดาห์(14-18 ม.ค.)

สรุป SET50 รายสัปดาห์(14-18 ม.ค.)

ปัจจัยกระทบ SET 50 สัปดาห์ก่อน แนวโน้มการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนดีกว่าที่คาดการณ์ โดยจีนให้คำมั่นกับสหรัฐฯว่า จะมีการซื้อสินค้าภาคเกษตรและภาคพลังงาน(+SET50) EU ยกเลิกธงเหลืองการประมงไทย TU ได้ประโยชน์ไปเต็มๆ (+SET50) กกร. ไฟเขียวเพิ่มยาและเวชภัณฑ์...